Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า » การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า – สุขภาพ, ความปลอดภัยและความช่วยเหลือ

การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า – สุขภาพ, ความปลอดภัยและความช่วยเหลือ

Two young pupils talking to a teacher

ขั้นตอนและมาตรฐานของโรงเรียน

โรงเรียนของสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของนักเรียนอย่างมาก โรงเรียนทุกแห่งจะต้องผ่านเกณท์มาตรฐานที่เข้มงวดและได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความเรื่องการศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า – การเลือกและการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนของสหราชอาณาจักร)

นอกจากนี้ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสหราชอาณาจักรทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบจาก Disclosure and Barring Service (DBS) ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลของตำรวจเพื่อให้แน่ใจว่าครูผู้สอนไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก

การดูแลตนเองให้ปลอดภัย

แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วสหราชอาณาจักรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย แต่คุณก็ควรมีการดูแลตัวเองด้วย ก่อนที่คุณจะเดินทางมายังสหราชอาณาจักร เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจ ซึ่งมีคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในสหราชอาณาจักร

การขอความช่วยเหลือ

หากคุณมีความกังวลใจใดๆเมื่ออยู่ในสหราชอาณาจักร คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากผู้คนมากมาย

  • โรงเรียนหลายแห่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียน โดยจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในด้านสภาพจิตใจ

  • ครูผู้สอนจะทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณในห้องเรียนและให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน หากคุณมีความกังวลใจเกี่ยวกับงานประจำวิชา อย่ารีรอที่จะพูดคุยกับพวกเขา พวกเขาต้องการที่จะทำให้มีความสุขกับการเรียนและได้รับความรู้มากที่สุดจากการเรียน นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษาจะมีอาจารย์ประจำชั้นที่จะคอยช่วยเหลือคุณในเรื่องปัญหาอื่นๆ

  • สำหรับบริการด้านการแพทย์ โรงเรียนทุกแห่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการปฐมพยาบาล หลายๆแห่งมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำหน้าที่ในโรงเรียน หรือหากไม่มี พวกเขาจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ที่รับผิดชอบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ