Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » โรงเรียนประจำ » การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า – เส้นทางการศึกษาของสหราชอาณาจักร

การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า – เส้นทางการศึกษาของสหราชอาณาจักร

Group photo of young students from Oswestry School outside school buildings

โรงเรียนและการเรียนที่บ้าน

ในสหราชอาณาจักร เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุไม่เกิน 16 ปีต้องได้รับการสอนที่บ้านหรือเข้าเรียนที่โรงเรียน

โรงเรียนรัฐบาล

เด็กและวัยรุ่นทุกคนในสหราชอาณาจักรอายุ 5 ปีถึง 16 ปีมีสิทธิ์เข้าเรียนฟรีที่โรงเรียนรัฐบาล เด็กๆสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะเข้าเรียนที่โรงเรียนประเภทนี้ โรงเรียนรัฐบาลจะได้รับการดูแลและได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่น

โรงเรียนอิสระ (หรือเรียกว่าโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนสาธารณะ)

มีโรงเรียนอิสระ 2,600 แห่งในสหราชอาณาจักรที่ให้การศึกษาแก่เด็กและวัยรุ่นประมาณ 625,000 คน (6.5% ของจำนวนนักเรียนในโรงเรียนของสหราชอาณาจักร) โรงเรียนอิสระส่วนใหญ่ได้รับเงินทุนจากค่าเล่าเรียนที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองของนักเรียน หลายๆแห่งมีการมอบทุนการศึกษาและเงินอุดหนุน โรงเรียนอิสระหลายแห่งเป็นองค์กรการกุศล ผลกำไรที่ได้จากค่าเล่าเรียนจะนำไปลงทุนในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน

การเรียนที่บ้าน

มีเด็กอายุ 4 ถึง 16 ปีจำนวนไม่มากที่ได้รับการศึกษาที่บ้าน โดยทำการสอนโดยผู้ปกครองหรืออาจารย์พิเศษ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนที่บ้านจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลอังกฤษ, ไอร์แลนด์เหนือ, สก๊อตแลนด์และเวลส์ อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มีประโยชน์คือ Education Otherwise ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสหราชอาณาจักรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่มีความสนใจในเรื่องการเรียนที่บ้าน

ลำดับเส้นทางการศึกษา

  • อายุ 3-4 ปี: ในสหราชอาณาจักร เด็กๆจำนวนมากเริ่มต้นการศึกษาของพวกเขาเมื่ออายุครบ 3 หรือ 4 ปีโดยการเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล, ชั้นเรียนเด็กเล่นหรือแรกรับหรืออนุบาลของโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาระดับนี้ไม่ได้เป็นภาคบังคับ
  • อายุ 4-16 ปี: การศึกษาเต็มเวลาเป็นข้อบังคับสำหรับเด็กและวัยรุ่นทุกคนในสหราชอาณาจักรที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 16 ปี เด็กๆชาวสหราชอาณาจักรทุกคนจะมีสิทธิ์เรียนฟรีที่โรงเรียนรัฐบาลในช่วงอายุนี้
  • ประถมศึกษาเป็นการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 4 หรือ 5 ปีจนถึงอายุ 11 หรือ 13 ปี ชื่อที่คุณอาจได้ยินคือโรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนเด็ก, โรงเรียนมัธยมต้น, โรงเรียนก่อนเตรียมและโรงเรียนเตรียม ชื่อ “โรงเรียนก่อนเตรียม” และ “โรงเรียนเตรียม” คือชื่อเรียกที่มีการใช้ทั่วไปมากที่สุดในภาคการศึกษาอิสระ
  • มัธยมศึกษาเป็นการศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีหรือ 13 ถึง 16 ปี ชื่อที่คุณอาจได้ยินคือโรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียนไฮสคูลและโรงเรียนมัธยมปลาย  “โรงเรียนมัธยมปลาย” คือชื่อที่มีการใช้ทั่วไปมากกว่าในการศึกษาภาคเอกชน 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ Citizens Advice Bureau มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับระบบโรงเรียนในสหราชอาณาจักร เว็บไซต์นี้จะแสดงเนื้อหาที่แยกกันสำหรับประเทศอังกฤษ, เวลส์, สก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ โดยมีกล่องทางด้านขวามือที่ว่า “เนื้อหานี้ใช้ได้กับ...” คุณควรแน่ใจว่าคุณได้เลือกประเทศที่คุณสนใจ