Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » โรงเรียนประจำ » การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า – การเลือกและการค้นหาโรงเรียน

การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า – การเลือกและการค้นหาโรงเรียน

Two students sitting on steps outside City Hall in Belfast, Northern Ireland

การเลือกโรงเรียน

เมื่อทำการเลือกโรงเรียน คุณควรถามคำถามต่อไปนี้กับตัวเอง:

  • โรงเรียนนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและน่าอยู่อาศัยหรือไม่?
  • มีค่าเล่าเรียนหรือไม่? ค่าเล่าเรียนครอบคลุมอะไรบ้างและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ต้องจ่ายเพิ่ม?
  • โรงเรียนแห่งนั้นมีผลงานที่ดีในด้านผลการสอบและการตรวจสอบโดยรัฐบาลหรือไม่?
  • โรงเรียนแห่งนั้นมีบรรยากาศที่ต้อนรับและเป็นมิตรหรือไม่?
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีหรือไม่?
  • ทางโรงเรียนมีขั้นตอนการอภิบาลที่ดีหรือไม่?
  • โรงเรียนแห่งนั้นมีสิ่งที่ฉันต้องการหรือไม่ในแง่ของสาขาวิชาเรียนและกิจกรรมต่างๆ?

การตรวจสอบและผลงาน

โรงเรียนของสหราชอาณาจักรต้องผ่านเกณท์มาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรและองค์กรการศึกษาอื่นๆเพื่อให้สามารถทำการสอนนักเรียนได้ มาตรฐานเหล่านี้จะครอบคลุมในด้านคุณภาพของการสอน, ที่พัก, สวัสดิภาพของนักเรียน, สิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ

โรงเรียนจะได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบว่าโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่กำหนด ในระหว่างการตรวจเยี่ยมชมโรงเรียน ทางองค์กรตรวจสอบจะดำเนินการในเรื่องคำร้องเรียนต่างๆหากมี

หลังจากการตรวจสอบ ทางโรงเรียนจะได้รับรายงานซึ่งแจ้งถึงผลการตรวจสอบ คุณสามารถดูรายงานนี้ได้ในเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือติดต่อองค์กรตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้:

โรงเรียนแต่ละแห่งควรเผยแพร่ผลการสอบของนักเรียนบนเว็บไซต์ของตนเอง นอกจากนี้เว็บไซต์ส่วนใหญ่ด้านบนยังเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบและผลงานด้านวิชาการเช่นกัน

การค้นหาโรงเรียน

ในเว็บไซต์ Education UK นี้ คุณจะสามารถค้นหาโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรที่มีอยู่มากมายโดยการใช้เครื่องมือค้นหาหลักสูตรที่ส่วนบนสุดของหน้าเว็บเพจ เราลงเพียงรายชื่อโรงเรียนประจำเนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้เป็นที่นิยมที่สุดสำหรับนักเรียนนานาชาติที่เดินทางมายังสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการหาโรงเรียนของสหราชอาณาจักรอื่นๆ กรุณาไปที่ลิงค์ด้านล่างนี้:

การสมัครเข้าโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนอิสระ โดยปกติคุณจะต้องทำการสมัครไปยังโรงเรียนโดยตรง ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือติดต่อทางโรงเรียนเพื่อสอบถามวิธีการสมัคร

สำหรับโรงเรียนรัฐบาล การจัดสรรที่เรียนจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น กรุณาไปที่เว็บลิงค์ด้านบนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม