Yardım

Education UK İngiltere'dekiokul, kolej, üniversitevedilokullarında öğrenim görmeyi hedefleyen uluslararası öğrenciler için tasarlanmış bir web sitesidir.

İngiltere'dekiöğreniminizhakkındatavsiyeler

Bu web sitesinde İngiltere'deki öğreniminizi planlamanız için kullanabileceğinizbilgivetavsiyeleryeralır. Daha fazlası için yukarıdaki bölümlere göz atın.

 • Neden İngiltere'de eğitim? Dünya standartlarında eğitim ve tesislerde harika kariyer fırsatları ve gerçek bir macera! İngiltere'de bir eğitimin size neler katabileceğini öğrenin.
 • Eğitim seçenekleriniz. Bu bölümde İngiltere'deki eğitim sistemi hakkında bilgilere erişebilir ve eğitiminizi planlarken bu bilgileri kullanabilirsiniz. İngilizce öğrenmek, yatılıokuldayaşamakvebirüniversitedeokumakhakkındadahafazlabilgiedinin
 • Pratik öneriler. Öğreniminizi planlamanın yanında İngiltere'deki yaşamınızı da planlamanız gerekiyor. Vizeler, burslar, sağlık ve güvenlik önlemleri, konaklama ve daha fazlasını öğrenin.
 • İngiltere'de okumak ve yaşamak. İngiltere'de yaşamanın özünü görmek ister misiniz? İngiltere'niniklimini, dininivetoplumsalözellikleriniöğrenin, görülmesigerekenyerlerevebuyenimekanvekültüre alışmak hakkında önerilere göz atın.
 • Öğreniminizden sonra. Bu bölüm İngiltere'de okuduktansonramezunolmayahazırlananöğrencileriçindir. İşbulmak, ülkeyiterketmeyehazırlanmakvebağlarıkoparmamakhakkındaönerileriiçeriyor.

İngiltere'dehayalinizdekieğitimprogramınıve bursseçeneklerinizibulun

Sayfanın üst kısmındaki "Arama" uygulaması 1000'in üzerinde yüksek öğrenim programı, 1000'in üzerinde yatılı okul ve 500 İngilizce dil okulunu size sıralamak için bulunuyor!

 • İngilizce dilprogramlarıvedereceleriiçin İngilizce Öğrenin' i seçin. Programıntürünütipivederecesini derecesiniseçmenizistenecekvebir sonraki sayfada seçimlerinizi program uzunluğu, yaş aralığı, haftalık ders saati, konaklama türü, program ücreti ve başlangıçtarihinegörefiltreleyebileceksiniz.
 • İngiltere'de çocuklar ve gençlere yatılı öğrenim sağlayan okulları seçmek için Yatılı okullar kısmını seçin. Okultürünüseçmenizistenecek. Seçeneklerinizarasındakız,erkekve karmaokullarbulunur.
 • 16 yaşındakilerin seçebileceği üniversiteye hazırlık programları için Lisans öncesi eğitim ör.A-levels ve IB kısmınıseçin. İlgilendiğiniz alanı seçmeniz gerekecek. ‘Search’e bastıktan sonra üniversitelerin listesini göreceksiniz. Bundan sonra ilgilendiğiniz programı bulmak için aramanızı dereceye, bölgeye ve eğitim türüne göre filtreleyebilirsiniz. Program ve kurum hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.
 • Uygulama ve mesleğe yönelik eğitim programları için Teknik ve meslek yüksekokulları , ör. NVQ, BTEC,VQ programlarınıı seçin. Alanınızı girmeniz istendiğinde karşınıza olasıbirçok program listelenecek .‘Search’etıklayarakokullarıveüniversiteleridereceye, bölgeyeveeğitimtürünegörefiltreleyebileceğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Program ve kurum hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.
 • Üniversitede yükseköğrenime hazırlık niteliğindeki programlara ulaşmak için Yükseköğrenim yolları 'nı seçin. Alanınızı seçmeniz istenecek. ‘Search’e bastıktan sonra üniversitelerin listesini göreceksiniz. Bundan sonra ilgilendiğiniz programı bulmak için aramanızı dereceye, bölgeye ve eğitim türüne göre filtreleyebilirsiniz. Program ve kurum hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.
 • Lisans düzeyindeki yüksek öğrenim programlarını görmek için Lisans programları ,ör. Bachelor’s degree programlarına tıklayın. Seçeneklerinizarasında foundation degrees, HND, DipHEvelisanseğitimiyeralır. Alanınızıgirmenizistendiğindekarşınızaolasıbirçok program listelenecek.‘Search’e bastıktan sonra üniversitelerin listesini göreceksiniz. Bundan sonra ilgilendiğiniz programı bulmak için aramanızı dereceye, bölgeye ve eğitim türüne göre filtreleyebilirsiniz. Program ve kurum hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.
 • Lisansüstü düzeydeki yüksek öğrenim programlarını görmek için Lisansüstü programları , ör. Master’s degree, PGCE, PhD programlarınatıklayın. Alanınızı girmeniz istendiğinde karşınıza olasıbirçok program listelenecek.‘Search’e bastıktan sonra üniversitelerin listesini göreceksiniz. Bundan sonra ilgilendiğiniz programı bulmak için aramanızı dereceye, bölgeye ve eğitim türüne göre filtreleyebilirsiniz. Program ve kurum hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.
 • Yalnızca işletme ve yönetim alanındaki lisansüstü programlarını görmek için MBA programına tıklayın. Alanınızı girmeniz istendiğinde karşınıza olası birçok program listelenecek .‘Search’e bastıktan sonra üniversitelerin listesini göreceksiniz. Bundan sonra ilgilendiğiniz programı bulmak için aramanızı dereceye, bölgeye ve eğitim türüne göre filtreleyebilirsiniz. Program ve kurum hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.
 • İngiltere'deki burslarıgörmekiçin Burslar 'a tıklayın. Alanınızı girmeniz istendiğinde karşınıza olası birçok program listelenecek. ‘Search’etıklayınvebursunhangiülkelerveeğitimseviyeleriiçinverildiğinegöresonuçları filtreleyin.
 • Belli bir okul, üniversite veya dil okulunu görmek için Kurum seçeneğine tıklayarak eğitimkurumununi sminiyazın. Kurum ismini yazmaya başladıktan sonra önünüze olası sonuçların sıralandığı bir liste gelecek. Bu şekilde doğrudan kurumun profil sayfasına erişebilirsiniz.

Daha sonra ne yapmalı?

 • İngiltere'de eğitim programları arasında belli bir seçime eriştikten sonra bunları list enize ekleyebilirsiniz. Bu listelemebeğendiğinizokulveprogramlarıtutabileceğinizkullanışlıbir yöntemdir.
 • Bu kısa listeleri kaydetmek için sayfanın üst bölümündeki Register (kaydol) yazısınatıklayın.
 • Education UK'yekaydolmak hem beğenilerinizikaydetmenize hem de kişiye özel bilgilendirme almanıza yardımcı olur. Ücretsizbilgilendirmeleriçinkayıt sırasında ‘I'd like to receive newsletters with the latest updates’kısmına tıklayın ve bizi nelerle ilgilendiğiniz konusunda bilgilendirin.
 • Bir okul, üniversite veya dil okuluyla direkt bağlantı kurmak istiyorsanız ‘Send an email’ butonunu kullanın. Bazıokullar online olarakindirebileceğinizmateryalleri de sunmaktadır.