ความเป็นส่วนตัวและข้อตกลง

หัวข้อนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานทุกเว็บไซต์ของ British Council รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่ทาง British Council ยอมปฏิบัติตาม

ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายเหล่านี้จะมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ เนื้อหานี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26 มิถุนายน 2013.

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

ทาง British Council ได้มีการกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์นี้เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายลิขสิทธิ์และคุกกี้ และวิธีการร้องเรียน

  • ข้อตกลงการใช้งาน

British Council มีข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และลิงค์ไปยังและจากเว็บไซต์นี้คุณสามารถอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับเต็ม ในภาษาอังกฤษ

  • การเข้าถึงได้

เราได้ใช้ความพยายามทุกอย่างในการทำให้เว็บไซต์ www.educationuk.org/thailand ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้บราวเซอร์ใดก็ตามและไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์พิเศษชนิดใดในการเข้าถึงเว็บไซต์

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ ของ British Council ในภาษาอังกฤษ

  • นโยบายลิขสิทธิ์

นโยบายลิขสิทธิ์ของ British Council จะอธิบายถึงความเป็นเจ้าของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ และการใช้งานเนื้อหานี้อย่างเหมาะสม

คุณสามารถอ่าน นโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ฉบับเต็ม ในภาษาอังกฤษ

  • นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้งานเว็บไซต์คนอื่นๆโดยไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น คุณสามารถอ่าน นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ฉบับเต็ม ในภาษาอังกฤษ

การร้องเรียน

ความเห็นของคุณมีค่าสำหรับเรา เราหวังว่าจะทำให้ประสบการณ์การใช้บริการของคุณกับ British Council เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและเรายินดีรับฟังความคิดเห็น,คำแนะนำและข้อมูลความพึงพอใจหรือความไม่พอใจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการที่คุณได้รับเมื่อติดต่อกับเราหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆของเรา นอกจากนี้เรายังต้องการทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้มอบการบริการที่ดีเยี่ยมกับคุณหรือไม่อีกด้วยคุณสามารถอ่าน นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนฉบับเต็ม เป็นภาษาอังกฤษ

นโยบาย

ในฐานะองค์กรความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม ทาง British Council มีนโยบายต่างๆที่อธิบายถึงวิธีการที่เราปฏิบัติเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว, เด็ก, สิ่งแวดล้อมรวมถึงวิธีการที่เรามอบอิสรภาพด้านข้อมูลและโอกาสที่เท่าเทียมกัน

ข้อกำหนดใดๆ ของบริติช เคานซิลประเทศไทยจะถูกอธิบายในส่วนนี้ (ถ้ามี)

  • ความเป็นส่วนตัว

เราทราบดีว่าการรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและตามข้อกำหนดของกฏหมายมีความสำคัญต่อการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและต่อการรักษาความลับของผู้ที่เราติดต่อด้วย ด้วยเหตุนี้คำแถลงการณ์นี้จะนำไปใช้กับสำนักงานของเราทุกแห่งอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด

คุณสามารถอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็ม เป็นภาษาอังกฤษ

  • นโยบายการคุ้มครองเด็ก

British Council ตระหนักดีว่าเรามีหน้าที่พื้นฐานในการดูแลเด็กๆทุกคนที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงมีหน้าที่ในการปกป้องพวกเขาจากการทารุณกรรม เราบรรลุหน้าที่นี้ได้ผ่านการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองเด็กของสหราชอาณาจักรและกฏหมายที่เกี่ยวข้องในทุกๆประเทศที่เรามีการดำเนินงานรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการประชุมว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNCRC) ในปี 1989

คุณสามารถอ่าน นโยบายการคุ้มครองเด็กของสหราชอาณาจักรฉบับเต็ม เป็นภาษาอังกฤษ

  • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

British Council มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานของสหราชอาณาจักรและนานาชาติในด้านการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราเอาใจใส่ในผลกระทบของการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆของเราต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงภัยคุกคามของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อความเจริญรุ่งเรือง, ความยุติธรรมทางสังคมและคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ต่ำที่สุด

คุณสามารถอ่าน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมฉบับเต็ม เป็นภาษาอังกฤษ

  • อิสรภาพด้านข้อมูล

British Council มีความภาคภูมิใจในการค้นหาวิธีการใหม่ๆและเปิดกว้างในการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลก มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการเปิดกว้างองค์กรของเราสู่โลกเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความน่าเชื่อถือ

คุณสามารถอ่าน นโยบายเกี่ยวกับอิสรภาพด้านข้อมูลฉบับเต็ม เป็นภาษาอังกฤษ

  • โอกาสที่เท่าเทียมกันและความหลากหลาย

British Council มีเป้าหมายในการสร้างโอกาสระดับนานาชาติสำหรับผู้คนในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆและสร้างความไว้วางใจระหว่างกันและกันทั่วโลก งานของเราคือการพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้คนจากพื้นเพและวัฒนธรรมอันหลากหลาย การทำงานกับความหลากหลายอย่างมีประสิทธิผลและการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในด้านโอกาสเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในงานของเรา

คุณสามารถอ่าน นโยบายฉบับเต็ม ของเราเป็นภาษาอังกฤษเพื่อดูว่าเรามีวิธีการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันและความหลากหลายในกิจกรรมและโครงการต่างๆของเราอย่างไร และบุคคลที่คุณสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม