Начало » Практически съвети » Регистриране в полицията

Регистриране в полицията

Close-up of handwriting

Възможно е да се наложи да се регистрирате в полицията след пристигането си в Обединеното кралство.

Трябва ли да се регистрирам?

Необходимостта от регистрация ще бъде указана в паспорта ви – ще има стикер или печат. От страницата на Граничната агенция на Обединеното кралство (UKBA) можете да проверите дали трябва да се регистрирате, или не.

Как да се регистрирам?

 • В общия случай трябва да се регистрирате в седемдневен срок от пристигането в страната. Ако сте задължени да се регистрирате, но не го сторите, подлежите на наказателна отговорност.
 • В повечето училища, колежи и университети провеждат мероприятия за организирана регистрация в полицията. В противен случай вие трябва да се регистрирате в местното полицейско управление.  
 • За целите на регистрацията обикновено попълвате Удостоверение за регистрация в полицията (Police Registration Ceritificate), като трябва да носите:
  • паспорт и виза
  • такса за регистрация (обикновено е 34 лири и се плаща в брой)
  • две свои паспортни снимки
  • документ в уверение, че учите в Обединеното кралство, например писмо от учебното заведение (offer letter)
  • документ за адреса ви в Обединеното кралство (например договор за наем на жилище, квитанция за платена сметка или банково извлечение).
 • След това ще ви издадат удостоверение, което трябва да съхранявате и актуализирате по надлежния ред.
 • Ако не сте сигурни какво трябва да се прави, поговорете със служител във вашето училище, колеж или университет.

Известяване в полицията при настъпване на промени

Докато пребивавате в страната, трябва да известявате полицията в седемдневен срок от настъпване на която и да е от следните промени:

 • смяна на адреса
 • смяна на училище, колеж или университет
 • промяна в семейното положение или раждане на дете
 • удължаване на престоя с разрешение от Граничната агенция на Обединеното кралство (UKBA)
 • смяна на паспорта
 • временно отсъствие от адреса по регистрация за срок над 8 седмици включително.

Какво да правя, ако има проблеми

Ако не успеете да се регистрирате в срок или да актуализирате удостоверението си навреме, идете в полицията и обяснете обстоятелствата. Ако причината е заболяване, по възможност, вземете документ от своя лекар. Ако изгубите удостоверението си, обадете се в полицията и подайте молба за ново удостоверение.

Напускане на Обединеното кралство

Ако имате Удостоверение за регистрация (Police Registration Certificate), трябва да уведомите полицията, когато окончателно отпътувате. Възможно е вашето училище, колеж или университет да направят това от ваше име. В противен случай вие трябва да се обадите в местното полицейско управление.